top of page

Doeltreffend invorderen op maat van uw onderneming

LEGATO

COLLECT

Wanneer worden uw facturen betaald?

Zorg voor een efficiënt debiteurenbeheer en snelle betaling van uw facturen

Een bekend verhaal? U heeft stipt uitgevoerd of geleverd, u verstuurt uw factuur naar de klant maar die laat de betalingstermijn verstrijken zonder betaling. De oorzaken kunnen verschillend zijn maar uw bedrijf wordt geconfronteerd met een wanbetaling waardoor extra tijd en geld geïnvesteerd moet worden in dat afgewerkte project. Dit betekent een extra belasting voor uw administratie en bovendien een financieel risico voor uw onderneming.

Laat u daarom begeleiden en bijstaan door een gespecialiseerde advocaat zodat u de betaling krijgt die u verdient.

Legato advocaten ontwikkelde het pakket "Legato Collect" voor het verzorgen van uw invordering tegen een uiterst scherp tarief. Maak uw incassodossier via ons elektronisch portaal over en wij gaan er onmiddellijk mee aan de slag!

 

Ontdek er alles over op deze pagina.

Legato COLLECT: Efficiënt invorderen op uw maat

Gespecialiseerde advocaten

Als ondernemingsadvocaten beschikken we over een ruime kennis en ervaring die ons gevormd hebben tot de uitgelezen partner voor het invorderen van de facturen van uw bedrijf.

 

Niet alleen zijn we vertrouwd met de wetgeving en rechtspraak rond het innen van facturen. We hebben ook een expertise opgebouwd in faillissementsrecht, gerechtelijke reorganisaties en andere vormen van insolventieprocedures die veelvuldig van pas komt bij het bepalen van een invorderingsstrategie.

We kennen het belang van uw commerciële relaties en dragen er zorg voor. In overleg met u bepalen we een invorderingsstrategie. Geen ondoordachte aanpak, onwettige of schimmige praktijken die uw reputatie zouden schaden. Onze deontologie garandeert een kwaliteitsvolle dienstverlening.

 

We bieden daarnaast een luisterend oor aan klanten die het nodig hebben. Als de situatie van uw debiteur het rechtvaardigt, regelen we een "waterdicht" en fair afbetalingsplan. Indien nodig nemen we echter ook onmiddellijke maatregelen om uw belangen te beschermen en de debiteur tot betaling aan te zetten.

Tot slot beschikken we over een lange praktijkervaring in beslagrecht (uitvoerend / bewarend) en in zowel nationale als internationale procedures om een onwillige debiteur tot betaling te dwingen.

Neem contact met ons op of maak uw dossier over via ons elektronisch portaal en maak meteen kennis met uw unieke contactpersoon voor de opvolging van al uw debiteuren.

Invorderen van A tot Z - een unieke positie

In tegenstelling tot andere incasso-spelers zoals bijv. gerechtsdeurwaarders of incassokantoren beschikken we als advocaat over unieke voordelen die ons alle mogelijkheden geven om uw invordering van A tot Z zelf te begeleiden.

Als advocaten kunnen wij bijv. een gedwongen betalingsbevel bekomen zonder tussenkomst van de rechtbank op basis waarvan wij tot uitvoerend beslag kunnen overgaan en zo betaling kunnen bekomen. Een invorderingsprocedure die wettelijk exclusief is voorbehouden aan advocaten. Ook beschikken we over de wettelijke mogelijkheid om een ingebrekestelling te verzenden die de verjaring met één jaar stuit.

Verder beschikken wij over de mogelijkheid om faillissementsprocedures te lanceren als ultiem (en vaak rendabel) middel om betaling te bekomen. Bovendien begeleiden we u ook met preventieve stappen om wanbetaling te vermijden door het opstellen van efficiënte algemene voorwaarden en offertes/bestelbonnen, uw intern debiteurenbeleid te verbeteren en de solvabiliteit van uw klant te controleren bij belangrijke nieuwe contracten.

Wordt een factuur uiteindelijk toch betwist? Dan heeft u meteen de juiste partner om uw belangen te behartigen. Als advocaten beschikken we immers over het exclusieve recht om deze betwisting bij de rechtbank te bepleiten.

Een aantrekkelijk tarief

Met Legato COLLECT bieden we u een uitgebreid incasso- en dienstenpakket tegen een aantrekkelijk tarief. Lees meer over onze tarieven.

Invorderen in België en daarbuiten

Wij kunnen facturen invorderen in heel België en zelfs buiten de landsgrenzen , in heel Europa dankzij Europese invorderingsprocedures en ons buitenlands netwerk. Heel wat Limburgse ondernemers maken van onze diensten gebruik, maar ook andere Belgische en buitenlandse ondernemingen die geconfronteerd worden met een Belgische wanbetaler kunnen beroep doen op onze diensten.

Legato Collect
Incassodiensten

ONZE

INCASSODIENSTEN

INCASSO ZONDER GERECHTELIJKE STAPPEN

 

We starten onze tussenkomst met het doel om betaling van uw factuur te verkrijgen zonder tussenkomst van een rechtbank. Daartoe beschikken we over heel wat middelen, zoals o.a.:

 • Schriftelijke ingebrekestellingen per e-mail, per fax en per post

 • Verjaringsstuitende ingebrekestelling

 • Telefonische betalingsverzoeken

 • Betalingsherinneringen via SMS of Whats-app

 • Opstellen en opvolgen van afbetalingsplannen

 • Opstellen van afrekeningen met interesten en schadevergoedingen

Meestal gaan klanten over tot betaling zonder gerechtelijke stappen.

INCASSO MET GERECHTELIJKE STAPPEN

 

Wanneer u te maken heeft met een volharde wanbetaler en de buitengerechtelijke incasso onsuccesvol blijkt of wanneer een snelle, gedwongen invordering aangewezen is o.w.v. financiële risico's, kunnen wij uw factuur gerechtelijk invorderen. Dat kan op drie manieren:

 

 • via een procedure bij de rechtbank (na dagvaarding)

 • via een administratieve procedure die exclusief voorbehouden is aan advocaten wanneer uw debiteur een onderneming is (lees daarover meer in ons nieuwsartikel).

 • Via een Europees betalingsbevel (voor buitenlandse debiteuren)

Na de gerechtelijke procedure, kunnen wij onmiddellijk overgaan tot een gedwongen invordering met uitvoerend beslag.

BEWAREND EN UITVOEREND BESLAG

 • Uitvoerend beslag

Van zodra wij voor u een zgn. "uitvoerbare titel" bekomen hebben (een vonnis, een uitvoerbaar PV van niet-betwisting, een Europees betalingsbevel,...) kunnen wij, zonder verdere tussenkomst van de rechtbank, uitvoerend beslag laten leggen op alle eigendommen van uw debiteur (bijv. bedrijfsmateriaal, een onroerend goed, ...). De eigendommen die in beslag werden genomen, kunnen verkocht worden en de opbrengst wordt gebruikt om uw vordering te betalen. Bovendien wordt de druk om te betalen via een beslag ook ernstig opgevoerd.

 • Bewarend beslag

 

Ter vrijwaring van uw rechten als schuldeiser is het in bepaalde gevallen aangewezen om reeds bewarend beslag te leggen op de eigendommen van uw debiteur alvorens er een uitvoerbare titel is om te vermijden dat de schuldenaar zijn eigendommen laat verdwijnen, ze verkoopt of andere schuldeisers er voorrang op geeft bijv. door een hypotheek of pandrecht. Afhankelijk van de situatie en het type van beslag is al dan niet een machtiging van de rechtbank vereist. 

Met Legato Advocaten komt u in elk geval "beslagen" op het ijs. Wij hebben alle mogelijke beslagprocedures reeds toegepast en adviseren u correct over het gebruik ervan.

BEGELEIDING IN DEBITEURENBEHEER

 

Niet alleen zorgen we voor een efficiënte invordering van uw facturen. We werken samen met u aan een systeem op maat om wanbetaling te vermijden met respect voor uw commerciële belangen. Correcte betalingsvoorwaarden, snelle en duidelijke betalingsherinneringen, Stevige algemene voorwaarden die afdwingbaar zijn en geschillen vermijden, ... Kortom we assisteren u in alle aspecten van het debiteurenbeheer (en daarbuiten). 

CONTROLE VAN FINANCIËLE SITUATIE VAN KLANTEN

 

Een nieuwe klant met een omvangrijke bestelling? Een project met een stevig financieel risico? Neem een vliegende start zonder kopzorgen over de betaling. Wij controleren de financiële situatie van uw nieuwe klant zodat u weet met welke partner u zaken doet.

Tarieven

Tarieven voor Legato COLLECT

Wanneer u kiest voor Legato Collect, kiest u voor financiële gemoedsrust.

Onze kosten en erelonen worden immers vergoed met de interesten, schadebedingen en eventuele andere vergoedingen die wij innen boven het factuurbedrag. Het uitgangspunt is dan ook dat u het factuurbedrag volledig recupereert en het invorderingstraject u niets kost. Wanneer wij niets recupereren, is uw financieel risico beperkt tot € 75 excl. BTW.

Overzicht tarieven*

Betaling van factuurbedrag en alle verhogingsbedingen

De invordering kost u niets. Onze kosten en erelonen zijn gelijk aan het bedrag van de verhogingsbedingen.

Betaling van het factuurbedrag maar niet de volledige verhogingsbedingen

Onze erelonen zijn gelijk aan de ontvangen verhogingsbedingen, maar bedragen minstens  75% van de verhogingsbedingen.

Betaling van minder dan het factuurbedrag

Onze erelonen bedragen € 75 excl. BTW, vermeerderd met 5% van het geïnde bedrag.

Geen betaling ontvangen

Onze erelonen zijn beperkt tot

€ 75 excl. BTW.

*Tarieven van toepassing op onbetwiste facturen vanaf € 500 excl. BTW.

Betaling

Bij opstart van het dossier betaalt u alleen de minimale vergoeding van € 75 excl. BTW. Daarna gaan wij voor u aan de slag. Bij afsluiting van het dossier berekenen wij de ontvangen bedragen en bezorgen wij u een factuur met aanrekening van onze kosten en erelonen volgens de hoger vermelde tarieven.

Betwiste facturen

Blijkt er toch betwisting te bestaan? Dan spreken wij afwijkende ereloontarieven met u af als u het dossier toch wil verderzetten. De tarieven blijven transparant. Hetzelfde geldt wanneer u bewarend beslag wil leggen. In dat geval bezorgen wij u een tarievenfiche met overzicht van de kostprijzen per beslagprocedure.

Debiteurenbeheer en algemene voorwaarden

Neem contact met ons op voor het uitwerken van een vast tarief om uw debiteurenbeheer te stroomlijnen en uw algemene voorwaarden te optimaliseren. 

U kan alle toepasselijke voorwaarden hier nalezen.

Maak uw dossier aan ons over

Verlies geen tijd meer! Upload uw incassodossier in slechts drie stappen via onderstaand portaal en wij gaan er binnen de twee werkdagen mee aan de slag.

Dossier overmaken
bottom of page